Board Members

Mulchand .Y Kuntawala
Board Chairman
Namwaka Nachilongo
Board Member
Erasmas . M Chilundika
Vice Board Chairperson
Eng. Wallace Mumba
Ex Officio
Eng. Grace Mutembo
Acting CEO/Board Secretary
Mulilo .D Kabesha {SC}
Board Member
Eng. Clive Khan
Board Member
Musokotwane Sichizuwe
Board Member
Ngoza .C Muthali
Board Member